“Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!”
Doamne, dă-mi ca întru liniştea sufletului să primesc orice-mi aduce ziua de azi.
Ajută-mi Doamne să mă încredinţez cu totul voii Tale cu mine.
Îndrumează-mă şi sprijineşte-mă în fiece clipă a acestei zile.
Orice mi s-ar întâmpla în ziua de azi învaţă-mă să le
primesc cu linişte şi credinţă tare, că toate vin din voia Ta cea sfântă.
Îndrumează Tu gândirile şi simţirile mele în toate
cele spuse şi făptuite de mine.
Fă ca în faţa întâmplărilor neaşteptate de tot felul să nu uit că toate de la Tine sunt.
Învaţă-mă ca să-i socotesc pe toţi fraţii mei de aici cu dreptate şi înţelegere şi să nu supăr sau să chinuiesc pe nimeni.
Dă-mi Doamne să duc greutatea zilei cu tărie şi să
primesc tot ce vine în ziua aceasta.
Îndrumează Tu voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să
cred, să nădăjduiesc să iert şi să iubesc.
Amin.

ANTIECUMENISM

Loading...
„POMENEŞTE-MĂ, DOAMNE, CÂND VEI VENI ÎNTRU ÎMPĂRĂŢIA TA!” (Luca 23, 42)
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei,
al grijii de multe, al iubirii de stăpânire

şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi
al dragostei, dăruieşte-l mie, slugi Tale.


Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.

CRUCE FACATOARE DE MINUNI DIN ATENA

26.05.2013

VIATA SI ACATISTUL SFANTULUI IOAN RUSU DIN EVIA GRECIA..AUDIO


Pomenirea sfântului Ioan Rusul, marturisitorul si facatorul-de-minuni

                                                                            (+ 1730)
Aici va redau un video cu pelerinaj la Sfantul Ioan Rusu la Evia in noul Procopie unde este si biserica sa27 MAI

Sf. Ioan Rusul / Saint John the Russian / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ

Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul s-a născut în Mica Rusie în jurul anului 1690, fiind crescut în evlavie şi dragoste pentru Biserica Domnului. La maturitate a fost chemat în armată unde a fost simplu soldat în armata lui Petru I şi a luat parte la războiul ruso-turc. În timpul Campaniei din Prutsk în 1711 el împreună cu alţi soldaţi au fost capturaţi de tătari şi au fost predaţi comandantului cavaleriei turceşti. Acesta i-a dus pe prizonierii ruşi în Asia Mică, în satul Prokopion.
Turcii au încercat să-i convertească pe soldaţii creştini la credinţa musulmană prin flatări şi ameninţări iar cei care nu au primit au fost bătuţi şi torturaţi. Alţii, însă au renunţat la Hristos şi au devenit musulmani, în speranţa că-şi vor îmbunătăţi soarta. Sf. Ioan nu a fost cucerit de promisiunile bunătăţilor lumeşti, suferind cu curaj umilinţele şi bătăile.
Stăpânul său îl tortura frecvent în speranţa că sclavul va ceda şi va accepta islamismul. Sf. Ioan a fost neînduplecat în hotărârea sa spunînd stăpânului: “Nu mă vei putea întoarce de la credinţa mea prin ameninţări sau cu promisiuni de bunătăţi şi bogăţii. Am să mă supun ordinelor tale de bunăvoie dacă mă laşi să-mi urmez liber credinţa. Mai degrabă îţi dau capul meu decât să-mi schimb credinţa. M-am născut creştin şi am să mor creştin.”
Cuvintele înălţătoare şi credinţa tare, precum şi smerenia şi umilinţa Sf. Ioan au îmblânzit în cele din urmă inima sălbatică a stăpânului său. Acesta l-a lăsat în pace şi nu l-a mai forţat să renunţe la creştinism. L-a pus să stea în grajd cu animalele de care avea grijă şi Ioan era foarte bucuros să se nevoiască în grajd şi să aibă ca pat ieslea, aşa cum s-a născut şi Mântuitorul.
De dimineaţa până seara muncea pentru stăpânul său turc, îndeplinind toate ordinele. Fie că era iarnă sau vară, sfântul umbla desculţ şi cu puţine haine pe el. Alţi sclavi îşi râdeau de el, vâzîndu-l atât de râvnitor dar Ioan nu s-a supărat niciodată pe ei, dimpotrivă, îi ajuta şi pe ei cum putea, uşurându-le neputinţele.
Blândeţea sfântului şi bunătatea sa au sensibilizat sufletele sclavilor şi al stăpânului său, astfel încât aga şi soţia lui au ajuns să-l îndrăgească şi au hotărât să-i dea o cameră lângă podul de uscat fânul. Sf. Ioan nu a acceptat, preferînd să rămână în grajd cu animalele. Acolo se culca pe fân şi se acoperea cu o haină veche. Astfel grajdul a devenit locul său de pustnicie, unde se ruga şi cânta psalmi, umplând locul de bună mireasmă.
Prin simpla lui prezenţă în casa turcului, sfântul i-a adus numai binecuvântări. Ofiţerul de cavalerie s-a îmbogăţit şi a devenit în scurt timp unul dintre cei mai influenţi oameni din Prokopion. El era conştient de ce i s-a schimbat atât de mult soarta şi nu se ferea să spună şi altora despre asta. Uneori sfântul pleca seara la biserica Sf. Mucenic Gheorghe unde priveghea în pronaos. În duminici şi sărbători se împărtăşea cu Sfintele Taine.
În tot acest timp a continuat să-şi slujească stăpânul ca şi până acum, şi, în ciuda sărăciei sale, întotdeauna ajuta pe nevoiaşi şi pe neputincioşi, împărţind hrana sa puţină cu aceştia.

Într-una din zile, ofiţerul a plecat în pelerinaj la Mecca. Soţia lui a făcut un banchet peste câteva zile la care şi-a invitat rudeniile şi pe prietenii soţului ei, rugîndu-i să pună o rugăciune pentru întoarcerea cu bine acasă a stăpânului. Sf. Ioan servea la masă şi a luat o farfurie cu pilaf, mâncarea preferată a stăpânului său şi a pus-o pe masă. Soţia amintindu-şi de mâncarea preferată a soţului i-a spus lui Ioan: “Ce bucuros ar fi stăpânul tău dacă ar putea fi aici să mînânce cu noi din acest pilaf!” Atunci sfântul i-a cerut o farfurie cu pilaf spunînd că o va trimite stăpânului său la Mecca. Musafirii au râs la auzul acestor cuvinte iar soţia a pus să i se pregătească o farfurie plină ca să o mănânce el sau ca să o dea săracilor. Primind farfuria s-a dus cu ea în grajd şi s-a rugat la Dumnezeu să-i trimită farfuria stăpânului său, fiind convins că Dumnezeu va găsi o cale să-i îndeplinească rugăciunea. Numaidecât farfuria dispăru din faţa lui şi atunci Ioan a intrat în casă să-i spună stăpânei că farfuria a fost trimisă.
După câtva timp stăpânul s-a întors acasă cu farfuria de cupru în care a fost pilaful, povestind tuturor cum într-o zi (chiar în ziua când s-a ţinut banchetul), întorcându-se de la moschee la locul unde era cazat, deşi nu era nimeni acasă, a intrat şi a găsit pe masă o farfurie aburindă plină cu pilaf. Neînţelegînd cum ar fi putut intra cineva cu farfuria dacă uşa era încuiată, s-a uitat mai atent la farfurie şi a văzut numele său gravat pe ea. Uimit, a mâncat totuşi mâncarea cu mare plăcere.

Când familia şi servitorii au auzit povestea s-au minunat foarte. Atunci soţia i-a spus că Ioan a fost cel care i-a trims mâncarea şi că toţi au râs de el când le-a spus că a reuşit să o trimită la Mecca. Atunci au înţeles că ce le spusese sfântul s-a adeverit. (comparaţi cu povestea lui Habakkuk, care în mod minunat i-a dus mâncare lui Daniil în groapa cu lei [Dan. 14:33-39], Septuaginta).

Spre sfârşitul vieţii sale grele Sf. Ioan s-a îmbolnăvit, simţind că i se apropie sfârşitul. A chemat preotul ca să-l împărtăşească dar acestuia i-a fost frică să vină direct cu Sfinta Împărtăşanie în casa musulmanului, aşa că le-a băgat într-un măr şi aşa le-a dus lui Ioan.
Sf. Ioan a slăvit pe Dumnezeu, a primit Trupul şi Sângele Domnului şi apoi a răposat, ducîndu-se la Domnul pe care L-a iubit în 27 mai 1730. Când stăpânul său a fost anunţat că a murit Ioan, acesta a chemat preoţii şi le-a dat trupul neînsufleţit pentru a-l îngropa creştineşte. Aproape toţi locuitorii creştini din Prokopion au mers la înmormântare, petrecînd trupul sfântului până la cimitirul creştin.

După trei ani şi jumătate preotului i s-a descoperit în mod miraculos că rămăşiţele trupeşti ale sfântului s-au făcut moaşte. La scurt timp, moaştele sfântului au fost transferate la biserica Sf. Mucenic Gheorghe şi puse într-o raclă specială. Noul sfânt al lui Dumnezeu a început să fie slăvit pentru nenumăratele sale minuni despre care s-a dus vorba până în cele mai îndepărtate oraşe şi sate. Credincioşi din toate locurile veneau la Prokopion să se închine sfintelor moaşte ale Sf. Ioan, primind tămăduire prin rugăciunile lui. Pe lângă creştini veneau la el şi armeni şi turci care se rugau sfântului să nu-i dispreţuiască.

În anul 1881 o parte a sfintelor moaşte au fost mutate la Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Pantelimon, din Rusia, de către călugării Muntelui Athos, după ce aceştia fuseseră salvaţi de sfânt în vremea unei călătorii periculoase.

Din cauza deteriorării serioase a vechii biserici unde se aflau sfintele moaşte ale Sf. Ioan, s-a început construcţia unei noi biserici în anul 1886, cu ajutorul mănăstirii şi a locuitorilor din Prokopion. În 15 august 1898, noua biserică cu hramul Sf. Ioan Rusul a fost sfinţită de Mitropolitul Ioan al Cezareei, cu binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Constantin al V-lea.

În 1924 a avut loc un schimb între populaţia Greciei şi cea a Turciei, adică mulţi musulmani s-au mutat din Grecia şi mulţi creştini s-au mutat din Turcia. Oamenii din Prokopion, mutîndu-se şi ei pe insula Euboia, au luat cu ei şi o parte din sfintele moaşte ale Sf. Ioan Rusul.

Timp de câteva zeci de ani moaştele au stat în biserica Sfinţilor Constantin şi Elena din Noul Prokopion de pe insula Euboia, iar în 1951 au fost mutate într-o biserică nouă, cu hramul sfântului. Mii de pelerini s-au adunat acolo din toate părţile Greciei, mai ales de hram, în 27 mai.Sf. Ioan este la mare cinste în Muntele Athos, mai ales la mănăstirea rusă a Sf. Pantelimon.

Călătorii şi cei care duc cu ei lucruri multe pe drum lung, caută ajutorul Sf. Ioan Rusul, care îi ocroteşte pe aceştia în călătoriile lor.
ACATIST AUDIOTroparul Sfantului Ioan Rusu


Cel ce te-a chemat pe tine de pe pamant la lumea cea cereasca, tine si dupa moarte, neschimbat, trupul tau, Sfinte. Caci tu in Asia ai fost dus prizonier si acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roaga-l sa mantuiasca sufletele noastre.Condacul 1Veniti, credinciosilor, sa-l laudam pe cel care, rob fiind, a stapanit peste patimi! Veniti sa-l laudam pe cel in care s-a oglindit Rasaritul Rasariturilor! Celui care din Rusia a fost adus, ca sa imparta lumii intregi bincuvantarile lui Dumnezeu, sa-i cantam: Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Icosul 1Hranitu-te-ai din tinerete cu lumina adevarului, o, prea minunatule Ioane, sorbind dulceata invataturilor dumnezeiesti. Ai urmat cuvantul Celui Ce a zis: “Cine crede in Mine, sa-si ia cruce si sa-Mi urmeze Mie”, si pentru aceasta noi te laudam:

Bucura-te, podoaba a Bisericii sobornicesti, Mireasa lui Hristos;

Bucura-te, masa duhovniceasca a celor doritori de curatenie;

Bucura-te, odrasla sfanta a pamantului rusesc trimisa la tainic apostolat;

Bucura-te, mostenitor al infranarii Cuviosilor Antonie si Teodosie de la Pecerska;

Bucura-te, ca ai crescut intr-o familie binecredincioasa;

Bucura-te, ca ai luptat impotriva turcilor hulitori ai lui Hristos;

Bucura-te, ca nu te-ai biruit de deznadejde cand ai primit crucea robiei;

Bucura-te, ca intarit fiind de Dumnezeu ai rabdat batai nenumarate;

Bucura-te, ca scuiparile nu au intinat frumusetea ta launtrica;

Bucura-te, piatra de care s-au sfaramat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor;

Bucura-te, ca desi ti-au ars parul si pielea capului, nu te-ai plecat lor;

Bucura-te, ca ai fost vrednic urmas al cetelor de mucenici si mucenite;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 2“Cine poate sa ma desparta de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar in credinta mea in Domnul Hristos nu imi esti tu stapan. Imi amintesc patimirile Sale si sunt bucuros sa primesc si eu cele mai cumplite chinuri, dar de al meu Iisus Hristos nu ma lepad”, i-ai spus stapanului turc, cantand in inima ta: Aliluia!Icosul 2Au parasit dreapta credinta cei care s-au temut de suferinta si cei iubitori de desfatari, primind invataturile ratacite ale lui Mahomed, dar tu te-ai aratat ca un nou Ilie, neplecandu-ti genunchii la dumnezeu strain. Rugandu-te sa pazesti turma lui Hristos de orice inselare, te cinstim ca pe un parinte al nostru:

Bucura-te, ca nu ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirile tale;

Bucura-te, ca ai primit rastignirea voii tale prin loviturile celor ce te prigoneau;

Bucura-te, cel ce unindu-te cu Hristos te-ai asemanat lui;

Bucura-te, ca desi ai fost pus sa traiesti intre animale, ai vietuit ingereste;

Bucura-te, ca prin nevointele tale grajdul se umplea de buna-mireasma;

Bucura-te, ca sfintindu-l prin rugaciune, nu ai primit sa te muti din el;

Bucura-te, ca te impartasesti in fiecare saptamana cu Sfintele Taine;

Bucura-te, ca ai purtat cu sfiala si smerenie numele Botezatorului;

Bucura-te, ca ai purtat in minte si in inima pilda sa jertfelnica;

Bucura-te, ca fara tulburare din furtuna incercarilor ai iesit;

Bucura-te, ca prin statornicia in credinta esti pilda tuturor;

Bucura-te, candela care ai ars cu undelemnul rabdarii;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 3Nu numai credinciosii au priceput sfintenia vietuirii tale, ci si inchinatorii lui Allah, caci prin rugaciune ai trimis stapanului tau o farfurie cu mancare, din Procopie pana la Mecca, pe care lucru neputand sa-l inteleaga, toti au strigat: Aliluia!Icosul 3Nimic nu este cu neputinta celor ce cred cu tarie ca Facatorul cerului si al pamantului degraba plineste rugaciunile lor. Chiar de nu am vazut cu ochii trupesti, dar cu inima credem ca ai facut si ceea ce parea cu neputinta, numai pentru a arata stapanului tau si celor dimpreuna cu el puterea Domnului tau. Pentru care iti cantam:

Bucura-te, ca nu te-ai indoit in credinta ta, avand nadejde neclintita in Dumnezeu;

Bucura-te, ca de la Procopie la Mecca ai trimis o farfurie cu mancare;

Bucura-te, ca desi turcii au ras de tine, ai simtit binecuvantarea cereasca;

Bucura-te, ca sapanul tau intorcandu-se acasa a inceput sa te cinsteasca;

Bucura-te, ca pana si cei intunecati la minte au priceput sfintenia ta;

Bucura-te, ca la inmormantarea ta au venit chiar si musulmani si armeni;

Bucura-te, din randuiala cereasca farfuria aceea este si astazi semn al minunii savarsite de tine;

Bucura-te, ca dupa multe veacuri aratandu-te femeii la care se afla farfuria i-ai cerut sa o aduca la biserica;

Bucura-te, ca cei care cereau semne si minuni au primit cu prisosinta;

Bucura-te, ca te-ai asemanat proorocilor din legea cea veche;

Bucura-te, stavila care opresti ratacirile si izgonesti lupii de la turma cea cuvantatoare;

Bucura-te, ca pe toti i-ai coplesit prin virtutile si minunile tale;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 4Nu a tinut Dumnezeu lumina ascunsa sub obroc, ci a randuit ca moastele tale intregi si bine mirositoare sa fie primite de credinciosi ca o pecete a binecuvantarii tale. Pentru care si noi, bucurindu-ne cu cei care s-au atins de ele, Ii cantam celui care da adevarata viata celor care cred in El: Aliluia!Icosul 4Degeaba a incercat vrajmasui mintuirii, diavolul, sa nimiceasca prin foc moastele tale, caci trupul tau s-a miscat in mijlocul flacarilor ca si cum nu s-ar fi cunoscut moartea. Turcii care au vazut aceasta s-au infricosat si au fugit, lasand in urma odoarele bisericii pe care vroiau sa le fure, iar crestinii s-au umplut de mirare, cantandu-ti:

Bucura-te, nou Ilie prin ravna catre cele ceresti;

Bucura-te, ca la fel ca acela te-ai lasat mistuit de dragostea Sfanta;

Bucura-te, ca nu imbracamintea, ci trupul tau ne-ai lasat noua ca acoperamant;

Bucura-te, ca deasupra mormantului tau a stralucit o lumina cereasca;

Bucura-te, ca gasind moastele tale, credinciosii au tresaltat cu duhul;

Bucura-te, ca toti cei ce le saruta, iau binecuvantare;

Bucura-te, ca inchinandu-se lor, gasesc scapare din framantarile lor;

Bucura-te, ca ele sunt marturie ca Domnul pe care L-ai slujit este adevaratul Dumnezeu;

Bucura-te, ca El a dat viata mostelor tale cand au fost aruncate in foc;

Bucura-te, ca trupul tau s-a miscat in mijlocul flacarilor;

Bucura-te, ca a ramas nevatamat, aratand sfintenia ta;

Bucura-te, ca a fost adus in Grecia, pentru a fi martor al minunilor tale;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 5Cine stie multimea minunilor tale? Cine cunoaste cata multime de oameni ai ajutat spre slava Dumnezeului parintilor nostri? Doar o mica parte din lucrarile tale afland noi, Ii multumim Celui Ce te-a proslavit intre cei iubiti ai Sai, si Ii cantam: Aliluia!Icosul 5Nou Doctor fara-de-arginti fiind, urmand Doctorului sufletelor si al trupurilor, nu ai pregetat sa sari in ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credinta, ci le-ai adus grabnica tamaduire. Iar noi, auzind acestea, te laudam asa:

Bucura-te, impreuna cu Cosma si Damian, cu Chi si Ioan;

Bucura-te, cu toti doctorii fara-de-plata;

Bucura-te, ca nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbavire din dureri;

Bucura-te, vistierie nesfarsita de tamaduiri;

Bucura-te, ca celui paralitic de zece ani i-ai vindecat picioarele;

Bucura-te, ca el nu a sovait a merge la biserica ta sa iti multumeasca;

Bucura-te, ca prin mir ai dat sanatate unei femei bolnave;

Bucura-te, de laudele celor cinci copii ai ei;

Bucura-te, ca asculti rugaciunile copiilor pentru parintii lor;

Bucura-te, ca Atanasia a adus barbatului ei aghiasma si ulei din candela ta;

Bucura-te, ca ungandu-se cu credinta, acestuia i s-a tamaduit pieptul;

Bucura-te, alinatorul durerilor celor in suferinta;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 6Un bolnav din Atena a refuzat sa primeasca ajutorul doctorului, temandu-se ca isi va pierde viata, dar tu te-ai aratat in vis nepoatei sale, indemnand-o sa-l trimita la acela pentru tamaduire. Auzind ca nu i se va intampla nimic rau si ca vei tine chiar tu mana celui care il va opera, el a primit cu incredere sfatul tau si a aflat tamaduirea, pentru care a cantat Domnului cu multumire: Aliluia!Icosul 6Vindecand prin harul lui Dumnezeu boli de nevindecat, desi nu ai invatat de la oameni mestesugul doctoricesc, te-ai aratat mai iscusit decat cei ce si l-au insusit pe acesta prin stiinta lumeasca. Iar cei ce cunosc puterea ajutorului tau iti canta:

Bucura-te, vas de mir neimputinat si de sanatate izvorator;

Bucura-te, venind in sprijinul celor neputinciosi pe care ii bantuiesc deznadejdea;

Bucura-te, cel ce prin suferintele tale ai primit darul de a alina suferintele celor aflati in nevoi;

Bucura-te, ca ai indepartat chiagurile de sange din capul Vasulei;

Bucura-te, ca unui copil i-ai tamaduit picioarele paralizate;

Bucura-te, ca mama caruia i-ai vindecat copiii a venit sa iti multumeasca;

Bucura-te, cel ce vindeci copiii incercati de boala;

Bucura-te, ca parintii lor alearga la tine cu nadejde;

Bucura-te, ca unei batrane garbove i-ai indreptat spatele;

Bucura-te, ca in chip de doctor te-ai aratat unui medic necredincios;

Bucura-te, ca vindecandu-se de cancer, aceasta a crezut in Dumnezeu;

Bucura-te, ca ai izbavit de o veche suferinta pe preotul care slujea in biserica ta;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 7“Sfinte Ioane, ma urasti?” – a intrebat cuprinsa de deznadejde Arhondula, parandu-i-se ca rugaciunile ei pentru a avea urmasi nu au avut nici un folos. Tu insa i-ai aparut nu dupa multa vreme si i-ai spus ca sfintii nu urasc pe nimeni, si ca voia Domnului era ca sa se bucure de copii abia dupa doi ani. Iar ea, dupa ce a vazut implinirea cuvintelor tale, i-a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!Icosul 7De multe ori am crezut ca rugaciunile noastre sunt zadarnice, ca pentru pacatele noastre fata Domnului s-a intors de la noi si ne asteapta pierzania, dar la vremea cuvenita El a plinit toate cererile noastre cele bune: Sfinte Ioane, ajuta-ne sa simtim in toate zilele vietii noastre ocrotirea cereasca, ca sa iti putem canta:

Bucura-te, reazem al celor impovarati de greutatile vietii;

Bucura-te, ca auzi suspinurile si stergi lacrimile oamenilor;

Bucura-te, cel ce nu te-ai maniat pe Arhondula care a cartit impotriva ta;

Bucura-te, cel ce i-ai spus ca sfintii nu urasc pe nimeni;

Bucura-te, ca deznadejdea care o bantuia i-ai schimbat-o in nadejde;

Bucura-te, ca la vremea randuita de Domnul, ea s-a invrednicit sa aiba copii;

Bucura-te, ca pentru rabdarea ei a fost rasplatita nu doar cu un copil, ci cu mai multi;

Bucura-te, ca ne-ai intarit evlavia fata de cei proslaviti de Dumnezeu;

Bucura-te, podoaba cereasca care nu cruti osteneala pentru a-i sprijini pe oameni;

Bucura-te, folositorul cel prea cald al credinciosilor care cred minunilor tale;

Bucura-te, ca familia ta este Biserica Mantuitorului;

Bucura-te, ca celor ce nu fug de greutatile vietii le dai curajul sa iasa intariti din ele;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 8Ca o fiara urla Caterina, cand era chinuita de diavol, inspaimantandu-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fara sa se indoiasca la ajutorul tau, si aparandu-i in vis i-ai vestit izbavirea. Si noi cadem, sfinte, inaintea ta rugandu-te sa ii eliberezi pe toti cei care sunt robiti de ingerii cazuti, ca sa cante impreuna cu noi Celui Ce a infrant puterile intunericului: Aliluia!Icosul 8Cazi inaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane, si mijloceste pentru toti cei care suntem ispititi de vrajmasul diavol ca sa primim ajutor in lupta duhovniceasca si sa dobandim tarie in credinta noi, cei ce te laudam:

Bucura-te, ca ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina;

Bucura-te, ca dupa aceasta, multi demonizati au fost adusi la racla ta;

Bucura-te, purtatorule de Duh Sfant care ai mijlocit tamaduirea lor;

Bucura-te, ca prin lacrimi si nevointe i-ai infricosat pe diavoli;

Bucura-te, caderea nelegiuitilor vrajmasi si ridicarea celor ce lupta cu acestia;

Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele;

Bucura-te, ca pe cei care sufera de tulburarile mintii ii izbavesti;

Bucura-te, cel ce avand harisma deosebirii vezi lucrarea diavolului;

Bucura-te, ca ne povatuiesti cum sa scapam din cursele lui viclene;

Bucura-te, ca si in vremurile de pe urma vei fi calauza pentru credinciosi;

Bucura-te, ca impreuna cu tot soborul sfintilor vei veghea asupra lor;

Bucura-te, cel ce prin suportarea prigonirii ai ajuns pavaza pentru crestinii prigoniti;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 9Precum s-a intors fiul cel risipitor la tatal sau, asa si tanarul Tanasia care dupa multe rautati a ajuns sa isi loveasca mama, prin tainica ta mijlocire s-a intors cuprins de pocainta inapoi la dragostea cea fireasca. La fel i-ai cantat Dumnezeului indurarilor: Aliluia!Icosul 9Multi sunt cei care apuca pe drumuri gresite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino si intoarce-i la slujirea lui Hristos pe cei care au cazut in pacat, fiind prinsi in cursele vrajmasilor si biruiti de patimile ucigatoare de suflet, ca sa iti cante alaturi de noi:

Bucura-te, ruda duhovniceasca a Sfantului Stelian;

Bucura-te, cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te intristezi de caderile lor;

Bucura-te, mangaiere prea-dulce pentru parintii fiilor risipitori;

Bucura-te, ca mama lui Tanasis si-a vazut dorinta implinita;

Bucura-te, ca vazandu-si fiul acasa s-a bucurat impreuna cu cetele ingeresti;

Bucura-te, ca te ingrijesti ca cei ce s-au pocait sa nu se intoarca la cele rele;

Bucura-te, ca ii linistesti pe cei care sufera amar pentru caderile celor apropiati lor;

Bucura-te, ca dai nadejde in mila Celui Ce a venit pentru cei pacatosi;

Bucura-te, ca nici o cadere nu poate stavili randuiala lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce ne inveti sa uram pacatul, fara a-i judeca pe cei care cad in el;

Bucura-te, cel ce ne ajuti sa ne vindecam de slabiciunile noastre ascunse;

Bucura-te, ca ne indemni sa ne rugam unii pentru altii;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 10Desi vaduva care fusese lipsita de casa nu ti-a cerut niciodata ajutorul, plangerea a ajuns si la urechile tale, si tu nu ai sovait sa o linistesti, incurajand-o sa se duca la judecata pentru a dobandi ce i se cuvenea. Stiind ca mijlocirea ta este mai tare decat cerbicia judecatorilor iubitori de arginti, te chemam si noi in ajutorul celor nedreptatiti, al celor ce Ii canta Dreptului Judecator: Aliluia!Icosul 10Arzatoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tau ii ajuti, ci si pe multi din cei greu incercati de nevoi. Sa nu ramana departe de mila ta cei pe care ii poti ajuta, ca vazand puterea ta sa iti cante impreuna cu noi:

Bucura-te, ca ai ajutat-o pe vaduva pe care rudele vroiau sa o insele;

Bucura-te, ca ai asezat-o in casa care i-a ramas mostenire;

Bucura-te, ca s-au rusinat cei care cugetau viclesuguri cu nerusinare;

Bucura-te, ca ai sarit in ajutorul celei ramase fara ajutor de la oameni;

Bucura-te, ca pe multi altii i-ai izbavit din cursele vrajmasilor;

Bucura-te, ca traiesti fericirea celor insetati de dreptate;

Bucura-te, prigonitorule al celor ce prigonesc;

Bucura-te, luptator destoinic impotriva inselatoriei, furtisagului si nedreptatii;

Bucura-te, cel care rastorni urzelile judecatorilor nevrednici;

Bucura-te, ca esti iscusit judecator si nu te pot insela cei ce ti se roaga cu fatarnicie;

Bucura-te, balanta a Dreptului Judecator spre care alergam in necazuri;

Bucura-te, cel care ii imbraci pe cei saraci si ii hranesti pe cei flamanzi;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 11De multe ori uitam sa ii praznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednica, pe sfintii care au stralucit printr-o vietuire aleasa luminand pamantul. Tu, dar, Sfinte Ioane, te bucuri impreuna cu ei cand cinstim pomenirea voastra si pentru ca v-a randuit ca aparatori ai nostri Ii multumim Domnului prin cantarea: Aliluia!Icosul 11“Asa sunt uitati prietenii?”, l-ai intrebat pe batranul Nicolae care nu si-a adus aminte ca este praznicul tau, iar el auzind blanda ta mustrare a lasat toate ca sa vina si sa se inchine tie, si sa-ti cante impreuna cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor:

Bucura-te, ca prin pomenirea ta poti ajuta credinciosilor;

Bucura-te, ca prin tine ni s-a aratat ca sfintii nu trec cu vederea praznuirea lor;

Bucura-te, ca prin aceasta am fost indemnati sa-i cinstim cu si mai multa evlavie;

Bucura-te, ca nu te-ai sfiit sa-l mustri fara de rautate pe batranul Nicolae;

Bucura-te, ca auzindu-te el a venit grabnic la moastele tale;

Bucura-te, ca s-au inaltat catre tine rugaciunile sale smerite;

Bucura-te, cel ce astepti sa avem si noi credinta curata ca a sa;

Bucura-te, ca nu te indepartezi nici de cei care nu stiu sa se roage tie;

Bucura-te, prietenule al celor ce vor sa fii aproape;

Bucura-te, cel ce nevazut calatoresti alaturi de ei pe marea vietii;

Bucura-te, ca ne chemi sa cinstim si noi cum se cuvine pomenirea ta;

Bucura-te, ca le dai credinciosilor cele de trebuinta pentru a veni la biserica ta;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 12Nu te vom uita, Sfinte. Nu vom uita multimea minunilor tale prin care a stralucit puterea adevaratului tau Stapan. Ajuta-ne ca pana la sfarsitul vietii noastre sa ramanem fii credinciosi ai Sfintei Biserici, ca sa nu incetam lauda: Aliluia!Icosul 12Slava lui Dumnezeu pentru toate! Slava lui Dumnezeu pentru multimea de Sfinti care au crescut in Biserica Sa, unde a inflorit si Sfantul Ioan Rusul! Nespusa este tresaltarea inimilor noastre cand iti aducem cantari de lauda, Sfinte Ioane, facatorule de minuni:

Bucura-te, icoana zugravita de Imparatul Ceresc spre intarirea credinciosilor;

Bucura-te, temei de impacare al celor biruiti de manie si rautate;

Bucura-te, bucurie a celor ce afla de minunile tale;

Bucura-te, dar dumnezeiesc in vietile noastre greu incercate de felurite necazuri;

Bucura-te, cel ce cu negraita dulceata ii indreptezi pe cei nepriceputi;

Bucura-te, dascalul si indrumatorul nostru pe calea virtutii;

Bucura-te, indreptatorul celor fara de socoteala;

Bucura-te, totdeauna izbavitor al celor care te cheama in primejdii;

Bucura-te, cel ce nu ai crutat osteneala pentru a face bunatate;

Bucura-te, ca ne dai ajutor cu imbelsugare in toata vremea;

Bucura-te, ca ne arati noua milele lui Dumnezeu;

Bucura-te, si pregateste-ne sa ne bucuram impreuna cu tine in Rai;

Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!Condacul 13O, Sfinte, Ioane, vlastar al Rusiei si faclie a Bisericii lui Hristos, primeste acum putina noastra rugaciune si nu ne lasa fara raspuns. Desi nu avem credinta celor ce au cerut ajutorul tau si l-au primit cu indestulare, credem ca ne poti ajuta si pe noi, ca sa slavim cu multumire Numele lui Dumnezeu prin laude si cantari: Aliluia!(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune catre Sfantul Ioan RusuO, Sfinte Ioane, intru tot laudate si de minuni facatorule, primeste aceasta umila rugaciune de la noi, nevrednicii tai robi, caci catre tine ca la un grabnic folositor alergam noi, chemandu-te cu evlavie: vino, Sfinte, si vezi ranile si durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, ca stim, Sfinte al lui Dumnezeu, ca desi ai patimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin vietuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta la viata cea vesnica cine a nazuit la ajutorul tau si ti s-a rugat cu credinta, nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine s-a rugat tie si nu l-ai auzit?
Minunile si ajutorul tau, Sfinte, ne-au facut si pe noi, pacatosii, sa alergam la ajutorul tau. Am auzit de minunea pe care ai facut-o trimitand prin rugaciune o farfurie de mancare din Procopie pana la Mecca. Am aflat de vindecarile tale minunate, de multimea de bolnavi care au aflat izbavire din suferintele lor. Credem ca Dumnezeu te-a proslavit prin minuni fara de numar. Oare pe noi ne vei lasa fara ajutor? Sa nu fim noi lepadati de la dragostea ta, Sfinte, chiar daca vietile noastre sunt pline de faradelegi.
Aducandu-ne aminte de mijlocirile tale binecuvantate, credem ca tu acelasi esti, Sfinte, astazi ca si atunci, si ca nimeni din cei ce se roaga tie nu ramane fara ajutor. Pentru aceea si noi, fiind scarbiti si in pagube, alergam la tine cu credinta si lacrimi, ingenunchind, si ne rugam tie, Sfinte Ioane, sa te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea jertfelnica, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri, Roaga-L sa departeze de la noi dreapta Sa manie, sa apere orasele, satele si toata tara noastra de seceta, de foamete, de furtuni napraznice, de cutremur, de boli si rani aducatoare de moarte, de navalirea asupra noastra a altor neamuri si de razboiul cel dintre noi.
Mijloceste, Sfinte Ioane, pastoritilor nostri ravna fierbinte catre Dumnezeu, purtare de grija pentru mantuirea sufleteasca a pastoritilor, intelepciune in purtare si invatatura, cucernicie si tarie in ispite; tuturor carmuitorilor purtare de grija fata de supusi, iar supusilor indeplinirea cu sarguinta a tuturor indatoririlor lor, ca astfel, in pace si cu cucernicie, sa petrecem veacul acesta. Sa ne invrednicim de impartasirea bunatatilor celor vesnice in Imparatia Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia I se cuvine cinste si inchinaciune, impreuna cu Tatal cel fara de inceput si cu Preasfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Rugaciune care se citeste la vreme de boala !Bucurandu-ma de dumnezeiasca marire la care te-ai inaltat, o, Sfinte Ioane, indraznesc sa alerg la ajutorul tau pentru tamaduire. Stiu, Parinte, ca incercarile vin din randuiala lui Dumnezeu. Stiu ca prin boala trupului, sufletul se curateste, si ca rabdarea este rasplatita de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznadejdii imi tulbura mintea si ma departeaza de rugaciune.
De aceea dar, o, Sfinte, gasesc alinare in cugetarea la vindecarile tale minunate. Tu ai tamaduit multimea de copii spre bucuria parintilor lor. Tu ai indreptat spatele batranei garbove, tu ai dat sanatate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe batranul Atanasiei care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai indepartat cheagurile de sange din capul Vasulei si l-ai tamaduit pe doctorul necredincios.
Stiind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viata mea in mainile tale si mijloceste precum stii mintuirea mea. Daca voia Domnului este sa duc cu rabdare crucea bolii, da-mi putere si ajuta-ma sa nu cartesc din cauza neputintelor. Dar daca Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugaciunile tale, atunci sa ma tamaduiesti fara sovaiala, noule doctor fara-de-arginti, ca vazand aceasta sa-ti multumesc tie si sa-l laud in vecii vecilor pe Doctorul sufletelor si al trupurilor, prin cantarea: Aliluia!

Doamne ajuta...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

va rog sa lasati impresiile voastre in scris dupa cele citite pe acest blog..va multumesc

FISIERELE MELE TRILULILU..