“Pace celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca!”
Doamne, dă-mi ca întru liniştea sufletului să primesc orice-mi aduce ziua de azi.
Ajută-mi Doamne să mă încredinţez cu totul voii Tale cu mine.
Îndrumează-mă şi sprijineşte-mă în fiece clipă a acestei zile.
Orice mi s-ar întâmpla în ziua de azi învaţă-mă să le
primesc cu linişte şi credinţă tare, că toate vin din voia Ta cea sfântă.
Îndrumează Tu gândirile şi simţirile mele în toate
cele spuse şi făptuite de mine.
Fă ca în faţa întâmplărilor neaşteptate de tot felul să nu uit că toate de la Tine sunt.
Învaţă-mă ca să-i socotesc pe toţi fraţii mei de aici cu dreptate şi înţelegere şi să nu supăr sau să chinuiesc pe nimeni.
Dă-mi Doamne să duc greutatea zilei cu tărie şi să
primesc tot ce vine în ziua aceasta.
Îndrumează Tu voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să
cred, să nădăjduiesc să iert şi să iubesc.
Amin.

ANTIECUMENISM

Loading...
„POMENEŞTE-MĂ, DOAMNE, CÂND VEI VENI ÎNTRU ÎMPĂRĂŢIA TA!” (Luca 23, 42)
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei,
al grijii de multe, al iubirii de stăpânire

şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi
al dragostei, dăruieşte-l mie, slugi Tale.


Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.

CRUCE FACATOARE DE MINUNI DIN ATENA

20.01.2014

ORBIREA DUHOVNICEASCA IN CARE CU TOTII NE SCALDAM

Păcatul, potrivit firii sale, orbeşte vederea de Dumnezeu, iar Dumnezeu, potrivit curăției şi sfinţeniei Sale, nu Se lasă văzut de cei necuraţi cât timp aceştia nu se curăţesc: fiindcă s-a zis că numai cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu.
Mişcarea poporului către Dumnezeu v-a atins şi pe dumneavoastră. Şi dumneavoastră aţi început să citiţi Evanghelia. Vă poticniţi însă de unele spuse lipsite de limpezime şi daţi ca exemplu locul unde Mântuitorul vorbeşte despre cei dinăuntru şi cei dinafară. Cei dinăuntru, ucenicii Lui, trebuie să priceapă tainele cereşti nemijlocit, privindu-le ca pe o realitate, fără asemănări şi simboluri, iar celor dinafară toate sunt lor în pilde, adică în trimiteri la fenomene din natură şi comparaţii, ca văzând să nu vadă şi auzind să nu înţeleagă. „Cum vine asta ?” Aşa bine. Nu l-au văzut ei faţă către faţă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără a-L recunoaşte totuşi ca atare? De aceea le-a vorbit despre sine în pildele despre semănător, despre împărat, despre omul gospodar, despre samarineanul milostiv şi aşa mai departe. Astfel s-a împlinit prorocia grăită evreilor prin marele Isaia: cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege, şi uitându-vă vă veţi uita şi nu veţi vedea (Is. 6, 9), cuvinte pe care le reiau liber trei evanghelişti - vezi Matei 13, 14; Marcu 4, 12 şi Ioan 12, 40.
De Dumnezeu insuflatul, Ioan Gură de Aur tâlcuieşte astfel: „Ei înşişi erau pricina pentru care n-au înţeles - ei înşişi şi-au astupat auzul, şi-au închis ochii şi şi-au împietrit inima. Iar asta o făceau, zice Domnul, ca nu cumva să se întoarcă şi să îi vindec. Asta o spune ca să-i atragă, să-i facă a-şi veni în fire şi a le arăta că de se vor întoarce îi va tămădui. La fel cum spunem noi: „Nu a vrut să mă vadă? Treaba lui; dar dacă ar vrea să treacă pe la mine, i-aş arăta îndată milă şi prin asta i-aş arăta mijloc de împăcare”, aşa vorbeşte aici şi Domnul: „ca nu cumva să se întoarcă şi să îi vindec”, aducându-le la cunoştinţă că pot să se întoarcă şi să se mântuiască dacă se pocăiesc. Dacă nu ar fi vrut ca ei să asculte şi să se mântuiască, ar fi trebuit să tacă, nu să-i înveţe prin pilde” (Tâlcuirea la Matei, 45:2). Ca nu cumva să se întoarcă - prin asta Dumnezeu arată nu voinţa Lui, ci pe a lor. Ca şi când mama şi-ar privi copilul rău, mânjit cu noroi pe faţă, şi ar spune amărâtă: „Asta a făcut-o ca să nu-l sărut!”. Ioan scrie: A orbit ochii lor şi a împietrit inima lor. Cine? Păcatul sau Dumnezeu? Păcatul, potrivit firii sale, orbeşte vederea de Dumnezeu, iar Dumnezeu, potrivit curăției şi sfinţeniei Sale, nu Se lasă văzut de cei necuraţi cât timp aceştia nu se curăţesc: fiindcă s-a zis că numai cei curaţi cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Pace dumneavoastrâ şi bucurie de la Domnul.

(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2, Editura Sophia, București, 2008, pp. 63-64)

Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

va rog sa lasati impresiile voastre in scris dupa cele citite pe acest blog..va multumesc

FISIERELE MELE TRILULILU..